Skal jeg have nogen papirer med til syn?

Det er ikke nødvendigt at medbringe papirer til et periodisk syn af en almindelig person- eller varebil. 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis bilen er godkendt med supplerende attester - f.eks. flere udførelser - skal du medbringe disse attester.

I nogle tilfælde – f.eks. hvis vi under synet konstaterer registreringspligtige ændringer – kan det være nødvendigt, at du kan vise bilens registreringsattest.

Ved omsyn anbefaler vi, at du medbringer synsrapporten fra det seneste syn.

Må jeg tone ruderne i min bil?

Du må ikke klæbe film på forreste sideruder og forrude.

Hvis bilen har sidespejl i både højre og venstre side, er der ingen begrænsning for, hvor mørke de bagerste sideruder og bagruden må være.

Kan min bil synes, hvis den ene blinklygte ikke virker?

Hvis lygter ikke virker ved synet, bliver fejlene påført synsrapporten. Bilen bliver betinget godkendt, forudsat at der ikke findes andre fejl.

Kan jeg få udsat mit periodiske syn?

Det er i særlige situationer muligt at udsætte det periodiske syn. Det kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan komme til syn inden for den fastsatte frist.

Trafikstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for fremmøde til periodisk syn for køretøj, der er omfattet af § 55 jf.bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om periodisk syn, hvis:

 1. Det relevante forsikringsselskab erklærer, at selskabet vil meddele Trafikstyrelsen, når deponerede nummerplader atter udleveres til køretøjets ejer/bruger, eller at stilstandsforsikringen ophører, i tilfælde hvor køretøjet er:
  1. betydeligt trafikskadet
  2. udsat for hærværk eller
  3. under omfattende restaurering
 2. Ejeren (brugeren) fremlægger dokumentation for, at køretøjet er blevet stjålet eller tilsvarende, der umuliggør godkendelse ved syn, herunder at køretøjet er på værksted og nødvendige reservedele er i dokumenteret restordre,
 3. Ved dokumenterede force majeure-situationer, der er kendt fra forsikringspraksis, hvor ejeren/brugeren er uden skyld eller indflydelse, eller
 4. Ejeren på tilsvarende måde uden egen skyld ikke kan undgå at overskride synsfristen.

Ansøgningen om udsættelse af periodisk syn skal være Trafikstyrelsen i hænde senest 4 uger før seneste frist for syn.

Du kan læse mere om mulighederne for udsættelse på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Hvornår skal min bil til periodisk syn?

Alle person- og varebiler skal til periodisk syn første gang fire år efter datoen for bilens 1. indregistrering. Herefter bliver bilen indkaldt til periodisk syn med to års mellemrum.

Færdselsstyrelsen indkalder bilen til periodisk syn i perioden to måneder før og tre måneder efter datoen for 1. indregistrering.

Hvorfor har jeg ikke modtaget brev med indkaldelse til periodisk syn?

Trafikstyrelsen stoppede i 2014 med at sende indkaldelse til periodisk syn som brev. Indkaldelsen til syn bliver nu sendt bilejerens digitale postkasse, e-boks.

Hvordan finder jeg ud af, hvornår min bil sidst var til syn?

Trafikstyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om bilens seneste syn.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder synsfristen?

Du vil senest 4 uger efter synsfristen modtage en påmindelse fra Trafikstyrelsen om det manglende syn. Her vil du blive anmodet om at få synet dit køretøj inden for fem uger eller afmelde det i Køretøjsregistret.

Overholder du ikke fristen på fem uger, vil du efterfølgende modtage et bødeforelæg på 2.000 kr. for manglende syn. Du får i bødeforelægget samtidig en frist på tre uger til at få godkendt eller afmeldt dit køretøj i SKATs motorregister.

Får du ikke godkendt eller afmeldt dit køretøj inden for fristen i bødeforelægget, vil du efterfølgende modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding af køretøjet.

En uge efter det sidste bødeforlæg, vil Trafikstyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.

I alt kan du altså risikere at få bødeforlæg på 4.000 kr.

Hvad bliver kontrolleret til et syn?

De to overordnede formål med et bilsyn er at sikre:

 • De færdselssikkerhedsmæssige forhold. Det sker gennem kontrol af styretøj, dæk, lygter, blinklys, reflekser og bærende dele som f.eks. hjulophæng og støddæmpere.
 • De miljømæssige forhold. Det sker ved kontrol af udledning af røg, kulilte og støj.

Synet har ikke til formål at vurdere bilens almindelige stand eller at fastsætte dens økonomiske værdi.

Er der særlige regler for syn af veteranbiler?

Hvis din bil er indregistreret første gang for mere end 35 år siden og kun benyttes lejlighedsvis, kan du indregistrere den til veterankørsel. Din bil vil herefter få øget perioder mellem indkaldelserne til syn. For at få bilen indregistreret til veterankørsel, skal du skrive til SKAT via kontaktformularen på deres hjemmeside.

Ved omregistreringen påfører SKAT teksten ’veterankørsel’ i Det digitale Motorregister (DMR).

Når din bil er omregistreret til veterankørsel, bliver den første gang indkaldt til periodisk syn 40 år efter 1. registreringsdato og herefter med otte års mellemrum.

Bemærk: Er din bil ikke indregistreret til veterankørsel, vil den fortsat blive indkaldt med 2-årige synsintervaller, selv om den er over 35 år gammel.